Ubezpieczenia

Co musisz wiedzieć o karach, wynikających z cofania licznika

Jakie konsekwencje czekają kierowcę, który zdecydował się na cofanie licznika w samochodzie? Dziś wszystko na ten temat!

 

Cofanie liczników to nielegalny zwyczaj, który znalazł swoje zastosowanie u mechaników i w komisach. Miał to być sposób na pomóc w sprzedaży samochodu, bądź uzyskanie korzystniejszego ubezpieczenia OC. Niegdyś takie działanie nie groziło żadną karą. Właśnie dlatego kupujący notorycznie byli wprowadzani w błąd, co do przebiegu samochodu. 

Jednak zrobiono porządek z tą niepokojącą sprawą. Powstała ustawa, na temat cofania liczników.

Ustawa o cofaniu licznika

Sfałszowanie rzeczywistego stanu samochodu to oszustwo. Stąd też nowe przepisy, składające się z części:

  • administracyjnej
  • karnej.

Kodeks Karny artykułu 306a brzmi następująco:

  • “Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.§2.”

Od kiedy wprowadzono karę

Ustawa uchwalona była wraz z dniem 15. marca, roku 2019. 

Kara jest jasno określona i nie należy do najlżejszych. Czy nałożenie tak surowych kar za nielegalny proces przełoży się na zanik takich usług?

 

 

Pozostałe wpisy:

Kiedy trzeba wymienić dowód rejestracyjny samochodu

Samochód z Niemiec

Najtańsze nowe samochody

Regres ubezpieczeniowy

Homologacja butli LPG

https://beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-oc/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-samochodu/ https://beesafe.pl/najtansze-oc/