Ubezpieczenia

Zwiedzamy Wietnam z polisą turystyczną

Wietnam to kraj, który staje staje się coraz bardziej otwarty na turystów. Również tych pochodzących z Polski. Ten kraj tropikalny staje się celem licznych wycieczek. Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo podczas podróży do Azji Południowo-Wschodniej.

O czym trzeba pamiętać?

Wietnam leży bardzo daleko, dlatego wycieczki tam nie należą do najtańszych. Znajdziemy się praktycznie na drugim końcu świata, gdzie pomoc będzie bardzo ograniczona, jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek sytuacji. Chyba, że zadbamy o odpowiednie ubezpieczenie turystyczne. Dla siebie oraz dla innych członków rodziny musimy mieć ubezpieczenie na cały okres wyjazdu. Przed wyjazdem należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, a w szczególności z zapisem traktującym o wyłączeniach ubezpieczyciela. Dzięki temu będziemy świadomi tego, co podpisujemy i na co możemy liczyć.

Szczegóły umowy

Wyjeżdżając do Wietnamu zadbajmy o podpisanie takiej umowy, gdzie będą wyszczególnione:

  • koszty leczenia – 50 000 EUR, obejmuje on także transport medyczny do Polski do równowartości sumy gwarantowanej KL,
  • odpowiedzialność cywilna – 50 000 EUR, na wypadek wyrządzenia komuś krzywdy nieumyślnie, przydatne w szczególności, jeżeli ma się dzieci,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) – 5 000 EUR.

Są to trzy obowiązkowe punkty oraz takie minimalne sumy poniżej których nie powinno się schodzić. Można również swoje ubezpieczenie rozszerzyć o takie dodatki, jak ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie od katastrof naturalnych, a także pomoc prawnika.

 

Powiązane wpisy:

Wypowiedzenie umowy OC

Wycena aut używanych

Historia pojazdu po numerze rejestracyjnym

Ubezpieczenie skutera

Kary za brak OC w 2022 r

https://beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-oc/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-samochodu/ https://beesafe.pl/najtansze-oc/